Thosländer Kromfohrländer

Hmm…. kromfohrländer hvalpe under navnet Thosländer.
Sager er afgjort, jeg har besluttet mig for at trække et kuld på Maggie, – men først foråret 2013. Hanhunden er fundet, så nu skal tiden bare blive moden. Hvis du er nysgerrig, så kig under Kromfohrländer, Hvalpe.

Hvorfor nævnes Thosländer? Jeg synes, at en hvalp/hund – når der nu er tale om en racehund – også skal have et tilknytningsnavn. Det siger jo ikke så meget om en hund, hvis den blot hedder Alfi. Derfor har jeg valgt, at mine hvalpe skal have et navn, der knytter dem til os her på Tåsinge. Thosland – med associationer til guden Thor, er jo som skrevet gammel dansk for Tåsinge, og dermed giver navnet Thosländer signal om, at hunden stammer fra Tåsinge! Mon så ikke resten af navnet skal findes blandt den nordiske mytologi, – men det må tiden vise.

DKK har i hvert fald givet mig ret til at bruge navnet “Thosländer”, der jo selvfølgeligt relaterer sig til “kromfohrländer” 🙂

Kromfohrländer Maggie BIM og BIR i Herning den 5./6.11.2011

Maggie er blevet udstillet i Herning med forrygende resultat:

Lørdag fik hun Excellent og Cert. og blev derved DKCH: Dansk Udstillingschampion. Endvidere blev hun BIM og fik C.A.C.I.B.

Søndag fik hun igen Excellent,  men kunne dog ikke modtage Cert., idet hun var blevet Champion lørdag. Hun blev dog BIR, DKV11 og fik sit 2. C.A.C.I.B.

Maggies kritik søndag ved dommer Rita Reyniers, Belgien: Nice bitch with good proportions in head and body, very feminine i head with good expression, nice ears, correct bite. Very nice spring of ribs, good depth of chest for the age, good tail set, good coat, nice hind quarters, moves very well and steady.

Sådan lille princesse Maggie Mag Pie.

Sikke dog en forrygende weekend 🙂

Her kommer lige et billede fra lørdag, hvor Maggie blev DKCH og BIM.

Patella luxation (patella = knæskal)

Pr. 1.1.2011 skal alle gruppe 9 hunde (Selskabshunde) incl. kromfohrländer, der ønskes brugt i avl, have en undersøgelse for patella luxation. Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre har en officiel status for Patella Luxation registreret i DKK inden parring med følgende resultat:
PL 0 må bruges i avl
PL 1 må kun parres med PL 0
PL 2 og PL 3 må ikke benyttes i avl.
Undersøgelsen kan tidligst foretages, når hunden er 12 måneder gammel og skal kun foretages een gang i hundens liv.
Det er parringsdatoen, som er gældende.

Grad 0: Normal
Grad 1: Patella ligger på plads men kan luxeres (luxeres=flyttes fra normale position/beliggenhed) manuelt og vender spontant tilbage til normal position.
Grad 2: Patella kan let luxeres enten manuelt eller spontant. Forbliver hovedsageligt luxeret men kan reponeres (reponeres=bringes tilbage til normale position).
Grad 3: Patella er permanent luxeret og kan ikke reponeres.

Maggie er blevet undersøgt for patella luxation i forbindelse med alm. vaccination. Status = 0. Jubiiii. Det giver i forbindelse med parring jo nogle udfordringer, idet hanhunden skal have mindst status 1. Idet vore nabolande ikke kræver denne undersøgelse, kan det give nogle udfordringer i at finde en egnet hanhund – og få ejeren overtalt til at lade hanhunden undersøge med risiko for, at en avlshan må udgå af avlen……